1. Nhiệm vụ chính:

 • Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh ( chi phí, doanh thu, thuế, lương và các khoản trích theo lương , thu chi , ngân hàng và các nghiệp vụ khác);
 • Nhập liệu hoá đơn được duyệt;
 • Xuất hoá đơn bán hàng;
 • Thanh toán  theo yêu cầu ;
 • Lập phiếu thu phiếu chi;
 • Hạch toán theo phần hành được giao;
 • Làm báo cáo thống kê;
 • Lập và theo dõi bảng phân bổ chi phí trả trước, TSCD;
 • Lưu trữ chứng từ theo quy định ;
 • Theo dõi các file nội bộ
 • Báo cáo cho kế toán trưởng , và nhận việc từ cấp trên; Khác:
 • Các nhiệm vụ khác được giao

2. Yêu cầu:

 • Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, kiểm toán…
 • Không yêu cầu kinh nghiệm
 • Cẩn thận, tỉ mỉ, nhanh nhạy với con số
 • Tiếng Anh đọc hiểu

Để ứng tuyển, vui lòng gửi CV về email: mynhu@daiko.com.vn